kobe bryant rajon rondo

Kobe Bryant points a finger at Rajon Rondo.jpg

Kobe Bryant points a finger at Rajon Rondo.jpg

Kobe Bryant Pointing at Rajon Rondo

Kobe Bryant Pointing at Rajon Rondo

 Kobe Bryant pointing at Rajon Rondo

Kobe Bryant pointing at Rajon Rondo

Rajon Rondo Rajon Rondo #9 of the Boston Celtics moves away from Kobe Bryant

Rajon Rondo Rajon Rondo #9 of the Boston Celtics moves away from Kobe Bryant

Rajon Rondo and Kobe Bryant - NBA Finals Game 7: Boston Celtics v Los

Rajon Rondo and Kobe Bryant - NBA Finals Game 7: Boston Celtics v Los

Rajon Rondo and Kobe Bryant - NBA Finals Game 5: Los Angeles Lakers v Boston

Rajon Rondo and Kobe Bryant - NBA Finals Game 5: Los Angeles Lakers v Boston

rondokobe2.jpg Kobe Bryant, Rajon Rondo, Kevin Garnett and Ray Allen

rondokobe2.jpg Kobe Bryant, Rajon Rondo, Kevin Garnett and Ray Allen

 guard Rajon Rondo (9) drives past Los Angeles Lakers guard Kobe Bryant,

guard Rajon Rondo (9) drives past Los Angeles Lakers guard Kobe Bryant,

Rajon Rondo and Kobe Bryant - NBA Finals Game 7: Boston Celtics v Los

Rajon Rondo and Kobe Bryant - NBA Finals Game 7: Boston Celtics v Los

Rajon Rondo vs. Kobe Bryant Feb.05, 2009

Rajon Rondo vs. Kobe Bryant Feb.05, 2009

Kobe Bryant to dump a pass inside over Rajon Rondo.JPG

Kobe Bryant to dump a pass inside over Rajon Rondo.JPG

Kobe Bryant Rajon Rondo #9 of the Boston Celtics boxes out Vladimir

Kobe Bryant Rajon Rondo #9 of the Boston Celtics boxes out Vladimir

 Kobe Bryant giving Rajon Rondo

Kobe Bryant giving Rajon Rondo

Rajon Rondo Kobe Bryant #24 of the Los Angeles Lakers and Rajon Rondo #9

Rajon Rondo Kobe Bryant #24 of the Los Angeles Lakers and Rajon Rondo #9

Rajon Rondo, defended here by Kobe Bryant, was a big factor in helping the

Rajon Rondo, defended here by Kobe Bryant, was a big factor in helping the

Kobe Bryant, Rajon Rondo and Ray Allen on the court

Kobe Bryant, Rajon Rondo and Ray Allen on the court

Rajon Rondo and Kobe Bryant - NBA Finals Game 3: Los Angeles Lakers v Boston

Rajon Rondo and Kobe Bryant - NBA Finals Game 3: Los Angeles Lakers v Boston

Rajon Rondo and Kobe Bryant - NBA Finals Game 6: Boston Celtics v Los

Rajon Rondo and Kobe Bryant - NBA Finals Game 6: Boston Celtics v Los

Rajon Rondo and Kobe Bryant - NBA Finals Game 5: Los Angeles Lakers v Boston

Rajon Rondo and Kobe Bryant - NBA Finals Game 5: Los Angeles Lakers v Boston

Rajon before he Rondo'd Reebok, defended by Kobe Bryant, in the Zoom Kobe

Rajon before he Rondo'd Reebok, defended by Kobe Bryant, in the Zoom Kobe